BEKOU: Kallo, VOV, BE

country Belgium (on wikipedia)
code BE KOU
name Kallo
region VOV
function sea port, road terminal
position 51°15'N 04°17'E