GYKTO: Kato, GY

country Guyana (on wikipedia)
code GY KTO
name Kato
function airport