TWILA: I-lan, TW

country Taiwan (on wikipedia)
code TW ILA
name I-lan
function rail terminal, road terminal
position 24°46'N 121°45'E