TWTUZ: Tou-liu, TW

country Taiwan (on wikipedia)
code TW TUZ
name Tou-liu
function road terminal
position 23°42'N 120°32'E