BRRIO: Rio de Janeiro, RJ, BR

country Brazil (on wikipedia)
code BR RIO
name Rio de Janeiro
region RJ
function sea port, rail terminal, road terminal, postal exchange, multimodal, fixed
position 22°53'S 43°14'W