ITMTG: Montegiorgio, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT MTG
name Montegiorgio
function road terminal