ITMZZ: Mozzecane, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT MZZ
name Mozzecane
function rail terminal, road terminal