ITOTA: Prato, PO, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT OTA
name Prato
region PO
function road terminal
position 43°53'N 11°06'E