ITPSV: Prato Allo Stelvio, BZ, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT PSV
name Prato Allo Stelvio
region BZ
function road terminal
position 46°37'N 10°35'E