ITSMI: San Miniato, IT

country Italy (on wikipedia)
code IT SMI
name San Miniato
function road terminal