PKKCT: Karachi Container Terminal, SD, PK

country Pakistan (on wikipedia)
code PK KCT
name Karachi Container Terminal
region SD
function sea port